Adam Saks

Vi har haft glæde af Adam Saks’ værker, det være sig grafiske arbejder og malerier med flere fremvisninger i galleriet. Både her i Danmark og på Art Cologne i Tyskland.

Adam Saks modtog sidste år en hæderfuld pris, givet af The Danish Research Foundation, som indebar et tre måneders ophold i bronzestøberiet Fonderia Mariani, Pietrasanta, nærliggende Pisa og Firenze.
Dette inspirerede kunstneren til at kaste sig over et nyt medium, nemlig bronzeskulptur, hvor vi på denne udstilling præsenterer de tre helt nye værker, som blev skabt i Italien, et uhyre spændende nyt udtryk i den talentfulde kunstners udvikling.

Fra at male, tegne og radere eller skære i træstokke er det et helt nyt univers, som åbner sig, når Adam Saks tager fat med hænderne i ler for at opmodelere tredimensionelle former. De billeder som kunstneren i de seneste år har arbejdet med, gav allerede en indikation i retning af, hvad todimensionelt kan føre til, når det i leret bliver udformet tredimensionelt.

Derfor blev dette ophold både en begyndelse til en helt ny række af billedvisioner, hvor formen trådte ud af det malede motiv og begyndte på magisk vis at bevæge sig i rummet. Kunstneren og hans skabende fantasi er på vej til nye erkendelser. Vi kan godt her tale om en helt ny Adam Saks!

I Galerie Moderne Silkeborg er det en glæde og fascinerende at følge kunstnerens nye arbejder. Det nye giver sig udtryk i de udstillede store papirarbejder, som følger skulpturerne som en række søvngangere, der både er tilstede pa vores udstilling, men også i ens hukommelse som genopvækkelser.

De nye malerier udvalgt af kunstneren, til at følge med skulpturerne, har en fornyet kraft i sig, det siger ikke så lidt, når jeg tænker tilbage på vores tidligere udstillinger af Adam Saks. Disse nye malerier har i sig gemt en forening mellem form, indhold og baggrund, som absolut henviser til, hvor inspirerende det har været for kunstneren at arbejde med skulptur. Det får mig til med rette at konstatere:
Han er på vej på en ny vej!