Maja Lisa Engelhardt

Brød, vand og vin - Gul, blå og rød
DKK 4.600,00
€ 621,62

Årstal: 2021
Teknik: Litografi
Oplag: 190 ekspl. + 10 e/a
Format: 50 x 35 cm
Produktnr.: IMG_0504-0505-0506

SÆLGES KUN SAMLET
Signeret og nummereret e/a af kunstneren

GUL, BLÅ, OG RØD – BRØD, VAND OG VIN
Tre litografier
Jeg har valgt tre motiver som knytter sig til kristne symboler: Et kornaks, en jakobmuslingeskal og en rose. Disse tre motiver har hver en hovedfarve gemt i sig. Den gule til kornakset, den blå til muslingeskallen og den røde til rosen. Alle tre farver kaldes malerens grundfarver, de findes i lysspektret og udgør regnbuens farver.
 Som ordet er vigtigt for tekster, er disse tre farver vigtige for synet og sindet. Ligesom ord kan udtrykke alle vore følelser og tanker, kan disse tre grundfarver også udtrykke malerens visioner.
 Kornakset og kernen er et motiv som findes i Det Nye Testamente og er en del af væsentlige lignelser. Jeg tænker på sædemanden, den golde og frugtbare jord og Kristi legeme som bliver tilstedeværende ved altermåltidet, når vi indtager alterbrødet.
 Jakobmuslingen er den søgendes og rejsendes pilgrimssymbol. Mange døbefonte har i sig gemt muslingens form. Den blå farve er knyttet til vandets farve, men også himlens farve, og min muslingeskal fremstår tillige som en måne og ledestjerne.
Rosen er en af de mange motiver, som jeg i mit rosarium eller i min rosenkrans har skildret for at fortælle om Kristi lidelse og opstandelse, gemt i altervinens røde farve.
De tre litografier er næsten tænkt som en trefløjet altertavle, indeholdende sakramenternes væsentlige elementer: Brød, vand og vin.

Maja Lisa Engelhardt

>