Salgs- og leveringsbetingelser for køb af varer på www.galeriemoderne.dk


1. Almindelige betingelsers formål og rækkevidde
Disse betingelser gælder for alle køb af varer, der foretages på Galeriemoderne.dk. Samtlige oplysninger på hjemmesiden (inkl. disse betingelser) og i forbindelse med ordreafgivelse er på dansk, og aftalen indgås på dansk. Disse betingelser accepteres i forbindelse med ordreafgivelse, og betingelserne vil endvidere være tilgængelige på Galeriemoderne.dk, ligesom de vil kunne rekvireres ved henvendelse til Galerie Moderne Silkeborg pr. e-mail eller almindelig post.

2. Ordremodtagelse og aftaleindgåelse

2.1 Ordreprocedure
Umiddelbart før endelig bekræftelse af bestillingen vil du på hjemmesiden se den samlede pris for bestilte varer, inkl. leveringsomkostninger og evt. andre gebyrer/omkostninger, og du vil inden endelig afgivelse af bestillingen få mulighed for at rette evt. fejl.

Efter din bekræftelse af bestillingen vil du via din oplyste e-mail adresse umiddelbart efter modtage en e-mail med en ordrebekræftelse med dine bekræftede oplysninger, herunder oplysninger om dit ordrenummer, navn og adresse, betalingsmåde, leveringsadresse, oversigt over de bestilte varer og en forventet afsendelsesdato.

Du opfordres til at gennemgå ordrebekræftelsen og meddele Galerie Moderne Silkeborg, såfremt ordrebekræftelsen efter din opfattelse ikke stemmer overens med den afgivne bestilling. Du opfordres til at gemme og evt. udskrive ordrebekræftelsen.

Ordren vil blive opbevaret af Galerie Moderne Silkeborg, men vil ikke – udover ordrebekræftelsen – være tilgængelig for dig efter ordreafgivelsen.

Endelig aftale mellem dig og Galerie Moderne Silkeborg anses for indgået, når
Galerie Moderne Silkeborg har bekræftet ordren, idet forbeholdet i punkt 8.2 dog fortsat er gældende. Galerie Moderne Silkeborg vil dog snarest muligt underrette dig, såfremt et forbehold, f.eks. at varen er udsolgt, gøres gældende.

Du er ansvarlig og bærer risikoen for, at de indtastede oplysninger om dig er korrekte, idet Galerie Moderne Silkeborg ikke efterfølgende validerer eller kontrollerer disse oplysninger.

2.2 Ordrebekræftelse og faktura
Umiddelbart efter din ordreafgivelse vil Galerie Moderne Silkeborg fremsende en ordrebekræftelse pr. e-mail. Ønskes faktura tilsendt kontakt venligst Galerie Moderne Silkeborg.

3. Priser og betaling

3.1 Priser og valuta
Den gældende pris er den, som på dagen for bestillingen er angivet på hjemmesiden ud for den pågældende vare, dog med forbehold for fejl og mangler (se nedenfor). Varen afregnes i DKK, og alle priser, afgifter og omkostninger angives i DKK på hjemmesiden og ordrebekræftelsen. Alle opgivne priser er inkl. afgifter og moms – undtagen priser på unika produkter, som ikke pålægges moms. Kontakt Galerie Moderne Silkeborg for yderligere spørgsmål.

Der tages forbehold for fejl og mangler vedr. pris og mål, samt udsolgte varer.


3.2 Leveringsomkostninger
Alle priser er inkl. levering samt forsendelse i Danmark.
Levering og forsendelse til udlandet – kontakt Galerie Moderne Silkeborg.

3.3 Betaling med betalingskort
Betaling kan alene ske med anerkendte betalingskort, der fremgår af hjemmesiden i forbindelse med effektuering af din betaling. Beløbet trækkes først på din konto, når varen er afsendt.

Betalinger på Galeriemoderne.dk håndteres af Quickpay.
Quickpay betalingsløsning er baseret på [SSL-standarden], hvilket betyder, at de oplysninger, som afgives i forbindelse med betalingstransaktionen, beskyttes ved hjælp af kryptering. Kort- og kontooplysninger videresendes krypteret til indløsning og validering og oplysningerne hverken registreres eller gemmes i øvrigt af Galerie Moderne Silkeborg.

3.4 Forsinket betaling
Beløbet forfalder til betaling ved afsendelse af varen, og forsendelsen sker under forudsætning af, at der er dækning for betalingen på dit betalingskort.

Ved forsinket betaling, f.eks. fordi beløbet ikke kan trækkes på din konto, eller hvis betalingen uretmæssigt stoppes eller uretmæssigt kræves tilbageført, påløber et rykkergebyr på DKK 100 pr. rykker (op til tre rykkere). Galerie Moderne Silkeborg udsender maksimalt tre rykkere, hvorefter kravet tages til inkasso.

Der påløber morarenter fra forfaldstidspunktet i henhold til rentelovens regler herom, indtil betaling sker.

4. Levering

4.1 Leveringssted og måde
Levering sker på din oplyste adresse. Forsendelse af grafik, plakater, merchandise og bøger/kataloger foregår med Post Nord eller andet fragtfirma. Ved køb af unika varer bliver du kontaktet vedr. levering. Unika varer leveres med egne biler eller kunsttransporter.

4.2 Leveringstid
Du får tilsendt e-mail, når din ordre bliver afsendt fra Galerie Moderne Silkeborg – sædvanligvis inden for 1-3 hverdage. Da Galerie Moderne Silkeborg ikke kan garantere lokale udbringningsforhold, kan Galerie Moderne Silkeborg ikke med sikkerhed angive, hvornår varen leveres på din adresse.

Hvis afsendelsen af de bestilte varer bliver forsinket, underretter Galerie Moderne Silkeborg snarest muligt herom til din oplyste e-mail adresse.

5. Fortrydelsesret

5.1 14 dages fortrydelsesret
Fortryder du dit køb, giver Galerie Moderne Silkeborg fuld returret i 14 dage efter modtagelse af varen. Varer, der er i væsentlig samme stand og mængde som ved modtagelsen, kan således returneres til Galerie Moderne Silkeborg på den i punkt 5.3 nævnte adresse.

Returnering kan ske ved, at du:


1) selv returnerer varen på Galerie Moderne Silkeborg forretningsadresse senest 14 dage efter din modtagelse af varen,


2) indleverer varen til forsendelse til Galerie Moderne Silkeborg hos et fragtfirma senest 14 dage efter din modtagelse af varen (og du opfordres til at sikre dig dokumentation for, at forsendelse er sket), eller

3) undlader at modtage varen, når den kommer frem eller undlader at afhente varen på posthuset mv.

Du bærer risikoen for, at returvaren er forsvarlig emballeret. Du opfordres derfor til at gemme emballagen, indtil du er sikker på, at du vil beholde varen.

5.2 Returnering
Varer, der returneres, bør ledsages af enten ordrebekræftelse, faktura eller lignende dokumentation i original eller kopi, med angivelse af din bankkonto, hvortil købsprisen kan overføres.

Du afholder selv forsendelsesomkostningerne i forbindelse med varens returnering til Galerie Moderne Silkeborg.

Det beløb, som du har betalt for den pågældende vare inkl. leveringsomkostninger, vil blive tilbagebetalt efter varens returnering. Beløbet returneres umiddelbart efter, at Galerie Moderne Silkeborg har modtaget varen retur og har haft mulighed for at kontrollere varen, hvilket som udgangspunkt vil ske senest 8 dage efter modtagelse af varen.

5.3 Returadresse
Henvendelser vedrørende fortrydelsesretten eller returnering af varer kan ske på nedenstående adresse og kontaktinformationer:

Galerie Moderne Silkeborg
Hostrupsgade 39
8600 Silkeborg
Danmark
CVR-nr.: DK 32 59 37 98

eller

E-mail: info@galeriemoderne.dk
Telefon: +45 86 81 44 44

6. Fejl og mangler - reklamation

6.1 Generelt
Du opfordres til at gennemgå og undersøge varen umiddelbart efter modtagelsen, herunder kontrollere om varen er beskadiget, og at den svarer til den bestilte vare.

6.2 24 måneders reklamationsfrist på alle varer
Du har 24 måneders reklamationsret på alle varer. Du kan således ikke påberåbe fejl og mangler, der viser sig senere end 24 måneder efter varens levering.

Evt. fejl eller mangler ved det modtagne skal påberåbes inden rimelig tid efter, at disse blev konstateret eller burde have været konstateret. Hvis der reklameres inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Reklamationsretten gælder alene fejl og mangler ved varen, der var til stede på leveringstidspunktet og ikke fejl og mangler, herunder slitage, opstået som følge af forkert brug i strid med bruger-/vedligeholdelsesvejledning, eller at varen efter din modtagelse påføres skader.

6.3 Reklamation og returnering
Returnering af varer, som er behæftet med fejl eller mangler, herunder i forbindelse med reparationer eller omlevering, sker for Galerie Moderne Silkeborgs regning, men for din risiko, og du opfordres derfor altid til at emballere varen forsvarligt ved returnering. I forbindelse med returneringen skal du oplyse, hvori fejlen eller manglen består, og du opfordres til at vedlægge kopi af ordrebekræftelse eller faktura.


Returnering eller reklamation skal ske til den i punkt 5.3 nævnte adresse.

6.4 Reparation og omlevering
Såfremt varen inden for den i punkt 6.2 nævnte frist viser sig at være behæftet med fejl eller mangler, som du reklamerer rettidigt over, har du som udgangspunkt valget mellem:

1. afhjælpning af manglen,
2. levering af en anden genstand, der stemmer overens med aftalen (omlevering),
3. et passende afslag i købesummen, eller
4. ophævelse af købet, hvis manglen ikke er uvæsentlig.

Du kan ikke kræve afhjælpning eller omlevering, hvis dette er umuligt eller vil påføre Galerie Moderne Silkeborg uforholdsmæssige omkostninger.

Tilbyder Galerie Moderne Silkeborg afhjælpning eller omlevering, kan du ikke kræve afslag i købesummen eller ophævelse af købet.

Galerie Moderne Silkeborg skal opfylde krav om afhjælpning af fejl og mangler inden for rimelig tid. Sker dette ikke, kan du kræve et passende afslag i købesummen, ophævelse af købet, eller omlevering.

Hvis afhjælpning ikke er mulig, refunderer Galerie Moderne Silkeborg i stedet købesummen inkl. dine evt. dokumenterede udgifter forbundet med returneringen.

6.5 Ansvar
Galerie Moderne Silkeborg påtager sig ikke noget ansvar over for dig, udover hvad der fremgår af ovennævnte bestemmelser. Galerie Moderne Silkeborg kan i intet tilfælde gøres ansvarlig for indirekte tab, herunder følgeskader.

7. Personoplysninger

7.1 Behandling af personoplysninger
Galerie Moderne Silkeborg er underlagt den danske persondatalov og enhver behandling af persondata sker under iagttagelse af persondataloven. Galerie Moderne Silkeborg er, jf. persondataloven, at betragte som dataansvarlig for de oplysninger, der registreres om dig og besøgende på Galeriemoderne.dk

Ingen personlige oplysninger, der registreres af Galerie Moderne Silkeborg, bliver på noget tidspunkt overdraget, solgt eller gjort tilgængelige for tredjemand, bortset fra videregivelse der er nødvendig for at opfylde aftalen f.eks. videregivelse af oplysninger til fragtfirma m.fl. Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for betroede medarbejdere hos Galerie Moderne Silkeborg.

På hjemmesiden anvendes cookies til styring af indholdet i indkøbsvognen og andre funktionaliteter. En cookie er betegnelsen for en fil, som gemmes på din PC.

På hjemmesiden anvendes endvidere cookies til log-statistik. Ved log-statistik forstås, at et statistik-system opsamler anonyme informationer, som kan give et statistisk billede af, hvor mange besøgende hjemmesiden har haft fra hvilken hjemmeside, den besøgende kommer fra, hvor de kommer fra (online-annonce-kampagner, banner-annoncer, links mv.), hvor mange sider og hvilke der åbnes på hjemmesiden, samt fra hvilke sider/undersider hjemmesiden forlades osv. Cookies anvendes kun til det formål at optimere hjemmesiden og dets funktionaliteter, og herigennem gøre købeoplevelsen så let og brugervenlig som mulig, samt for at måle effektiviteten af markedsføringstiltag (annoncekampagner mv.).

Ved køb på hjemmesiden udbeder Galerie Moderne Silkeborg sig dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og betalingskortnummer, som er nødvendige for at effektuere ordren, og som udelukkende anvendes til behandling af ordren. Selve "kontrakten" (købsaftalen) lagres ikke hos Galerie Moderne Silkeborg på en måde, så du senere kan logge dig ind og se/ændre status.

Desuden registreres din IP-adresse, hvorfra evt. køb foretages. Informationen vil normalt ikke blive anvendt yderligere, men kan bruges i en evt. politiefterforskning. Alle falske bestillinger politianmeldes.

7.2 Nyhedsbrev
Du kan valgfrit få din e-mailadresse optaget på en mailingliste hos Galerie Moderne Silkeborg således, at du løbende modtager nyheder og anden information fra Galerie Moderne Silkeborg. Denne service kan til enhver tid og uden omkostninger tilmeldes og frameldes på hjemmesiden.

7.3 Indsigts- og indsigelsesret vedrørende personoplysninger
Du kan kontakte Galerie Moderne Silkeborg, jf. oplysningerne anført i punkt 10 nedenfor, såfremt der ønskes oplysninger om, hvilke data der er registreret og behandles om dig. På baggrund af evt. indsigelser foretager Galerie Moderne Silkeborg sletning og/eller rettelse i det omfang, det ønskes af dig, forudsat dette ikke vil forhindre en købsaftales opfyldelse eller være en overtrædelse af lovgivningen.

7.4 Afgivelse af oplysninger
Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail mv. benyttes kun af Galerie Moderne Silkeborg til at opfylde din bestilling og informere dig, hvis uforudsete problemer med leveringen skulle opstå.

7.5 Opbevaring og sletning af oplysninger
Oplysninger vedrørende din bestilling samt evt. andre kundeoplysninger opbevares i 5 år, medmindre dansk lov måtte stille krav om længere opbevaring, hvorefter oplysningerne automatisk slettes, medmindre oplysningerne fortsat er relevante for Galerie Moderne Silkeborg, f.eks. i forbindelse med opfyldelsen af nye ordrer eller lignende. Dette sker bl.a. for at sikre korrekt håndtering af evt. reklamationer.

8. Andet

8.1 Kontakt til Galerie Moderne Silkeborg
Spørgsmål vedrørende levering og betaling mv. kan ske på tlf.: +45 86 81 44 44 - Der kan tillige rettes henvendelse på følgende e-mail adresse: info@galeriemoderne.dk

8.2 Forbehold for trykfejl mv.
Galerie Moderne Silkeborg tager forbehold for trykfejl, fejl i billeder, priser og målangivelser, for udsolgte varer, moms- og afgiftsændringer samt forsinket eller mangelfuld levering som følge af force majeure begivenheder.

8.3 Ugyldighed
Hvis nogen del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridige og ugyldige og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

9. Særlige bestemmelser for erhvervsdrivende
Disse betingelser gælder ikke for salg til andre erhvervsdrivende eller offentlige myndigheder.

10. Oplysninger om Sælger
Galerie Moderne Silkeborg
Hostrupsgade 39
8600 Silkeborg
Danmark
Grundlagt 1962
CVR-nr.: DK 32 59 37 98
Telefon +45 86 81 44 44
Telefax +45 86 80 01 99
E-mail: info@galeriemoderne.dk

11. Sted og dato
Silkeborg, den 26.11.2018